Strona poświęcona jest uczniom kształcącym się w zawodzie Technik Informatyk. Na stronie umieszczone zostały materiały powtórzeniowe oraz uzupełniające w zakresie kwalifikacji:

  • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
  • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

oraz materiały poświęcone uczniom kształcącym się w zawodzie Technik Teleinformatyk, w zakresie kwalifikacji:

  • INF.07  Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi.
  • INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.
teleinformatyk
informatyk